Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

OPERACIJA BEZ KOJE SE NE MOŽE

Orezivanje vinove loze smatra se jednom od najvažnijih agrotehničkih u uzgoju te plemenite biljke

 

Koliko je to važna operacija govori i podatak da neizostavno mora da se obavi svake godine, ne može jedne da se preskoči a zatim nastavi sledeće, jer bi se u tom slučaju deformisao i vinograd a i sam čokot.

 

Razlikuju se rezidba na zrelo i rezidba čokota u rodu. Rezidba na zrelo se primenjuje tokom formiranja čokota. U toj fazi uzgoja loze, sve mere su usmerene ka tome da se dobije čokot kakav vinogradar želi, a kasnije se teži dobijanju odgovarajućeg roda i uspostavljanju ravnoteže između rodnosti i bujnosti. Jedno od ključnih pitanja, kada je u pitanju orezivanje jeste - kada započeti taj posao.

 

U narodu je ukorenjeno mišljenje da se s tom operacijom počinje sredinom februara, od Svetog Trifuna, međutim, rezidba se može u principu obavljati tokom celog perioda mirovanja, od kraja novembra do marta, odnosno do momenta kretanja sokova - kaže direktor Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu u Novom Sadu, dr. Dragoslav Ivanišević.

 

- Bitno je da se obavi do tog trenutka. Što se rezidba više približava tom momentu, može eventualno da utiče na odlaganje kretanja vegetacije - pupoljenje za nekoliko dana. To je jedina prednost tadašnje rezidbe.

Prema rečima dr Ivaniševića važno je da se ta operacija uradi kvalietno, da se vodi računa o tome kako se prave preseci, presecanje višegodišnjih delova čokota, osim kad se to mora. Ukoliko do toga ipak dođe, napominje naš sagovornik, nakon rezidbe velike preseke treba dezinfikovati upotrebom bakarnih ili sličnih preparata. A kako će se rezidba sprovoditi, zavisi od uzgojnog oblika.

 

Bez obzira da li je u pitanju rezidba u toku formiranja čokota ili kasnija, svaki uzgojni oblik ima svoju specifičost. Prema rečima dr Ivaniševića, u vinogradima koji su na kraju prve vegetacije, kod svih uzgojnih oblika rezidbe se obično obavlja na kondir. Odabere se i ostavlja najbolji lastar, a to je onaj koji najbolje produžava osu korenovog sistema i ima prečnik između 6 i 12 milimetara, a ostali se uklone.

 

Z.Milosavljević

Februar 2019.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 562.