Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

PRSKANJE PLAVO ZA VOĆE ZDRAVO

Sa prvim toplijim danima, čim krenu biljni sokovi i počnu životni ciklusi parazita i insekata, počinju i zaštitarski poslovi u voćnjacima

 

Fungicidima na bazi bakra suzbijaju se bolesti, a tamo gde je lane bilo insekata, valja dodati i mineralna ulja i insekticide.

U zavisnosti od voćne vrste, prska se do otvaranja pupoljaka - kod koštičavih voćaka, pa čak do pred cvetanje - kod jabučastog voća.

Kada toplije vreme aktivira biljne sokove, a to može da se dogodi već u februaru, pokreću se i životni ciklusi parazita, prouzrokovača bolesti. Iz zimskog sna se bude i insekti, tamo gde ih je lane bilo. Zbog toga u ovom periodu prestaje zimska pauza za voćare, a počinje ozbiljan i važan posao zaštite od štetočina.

Obavezna je zaštita fungicidima na bazi bakra koji stabla boje u plavo, odatle i ustaljeni naziv „plavo prskanje“. U slučaju potrebe, dodaju se i mineralna ulja i insekticidi na bazi cipermetrina. Ovo prskanje ne bi trebalo da se preskoči, posebno ako je iz bilo kog razloga izostala jesenja zaštita fungicidima na bazi bakra, odnosno prva etapa plavog prskanja.

 

Pre prskanja - rezidba 

 

Podsetićemo da stručnjaci preporučuju da se fungicidima na bazi bakra voćke štite u dva navrata: u jesen, posle opadanja lišća, i u proleće, od momenta buđenja biljnih sokova pa do otvaranja pupoljaka - kod koštičavih voćaka, odnosno do cvetanja - kod jabučastih vrsta. Fungicidima se dodaju insekticidi samo ako je tokom prošle vegetacije bilo problema sa insektima, i ako je pregledom utvrđeno da je njihovo potomstvo dobro prezimilo. Insekticidom na bazi cipermetrina "pokrivaju" se sve štetočine koje se, kao odrasli insekti, mogu naći na voćkama (cvetojed, kruškina buva...), dok mineralno ulje zustavlja razvoj insekata koji prezimljuju u stadijumu jaja (lisne vaši, grinje...), a "blokiraju" i parazite.

Pre prskanja potrebno je stabla prvo orezati, iz krune ukloniti suve i polomljene grane, mumificirane plodove, a sa debala starijih voćaka ostrugati mahovinu i lišajeve koji ne dozvoljavaju pesticidnom mlazu da prodre do debala. Iz istog razloga valja ukloniti i staru koru ispod koje zimuju mnoge štetočine.

Mlazom bakarnog fungicida pokrivaju se i preseci napravljeni tokom rezidbe i rane, te se sprečava prodiranje parazita u voćke. Kada se doda mineralno ulje, onemogućuje se i ubušivanje štetočina u grančice i grane i zaustavljaju se fiziološki procesi u parazitima, izazivačima bolesti, i tako sprečava njihovo širenje.

 

Preventiva smanjuje štete 

 

Prska se kada je temperatura iznad pet Celzijusovih stepeni, po tihom vremenu, bez vetra i padavina. Prskanje bi trebalo da bude temeljno, voćke se kupaju mlazom preparata. U ovo vreme na pesticidnom rastvoru se ne sme štedeti. Mlaz mora da prekrije čitavu voćku, od najtanjih grančica na kojima se nalaze jaja mnogih štetočina (biljne vaši, grinje, lisne buve, jabukin smotavac...) do korenovog vrata, gde se kriju štitaste vaši, prvenstveno krvava. Takođe, mlaz treba da bude pod određenim, stalnim pritiskom da bi sredstvo dospelo u naborane pazuhe pupoljaka i sve pukotine i neravnine na kori.

 

S.Mujanović

Mart 2019.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 563.