Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

PARAZITI I DALJE OPASNI

Većina voćnih vrsta i dalje se štiti od prouzrokovača istih bolesti i štetnih insekata kao u prethodnom mesecu, ali se koriste preparati preventivnog delovanja, kraće karence

Jabuka

 

   Tokom jula, opasnost od infekcije gljivom Venturia inaequalis, prouzrokovačom čađave krastavosti jabuke, znatno je smanjena - usled prestanka stvaranja askospora (organa za razmnožavanje), formiranih tokom perioda mirovanja, ali i zbog visokih temperatura i niske vlažnosti,  meteoroloških faktora koji ne pogoduju razvoju gljive. Ipak, i dalje treba primenjivati fungicide preventivnog delovanja, na bazi kaptana, metirama i mankoceba (Merpan 80-WDG, Kaptan, Optimist, Captran 80-WG, Metod WG, Dithane M-45, Mankogal 80 i Mankogal extra, Bevesan 45-M, Ciaman, Prevent 80-WP, Ditane DG neotec, Manfil 80-WP, Manfil 75-WG, Nota 75-WG, Mankosav 75-WG, Penncozeb WG, Titular 75-WDG, Candeza, Akord plus, Polyram DF, Antracol (svi), Primus, Capi, Nijansa MG,  Willozeb ...). Oni se kombinuju s insekticidima kojim se suzbija jabučni    smotavac. Da podsetimo: početkom ovog meseca obično se razvija druga generacija ove štetočine. U ove svrhe mogu se koristiti kontaktni insekticidi: Nurelle-D, Konzul, Talstar 10-EC, Fobos EC, Decis mega, Nokaut, Fastak 10-EC i dr. Dovoljno je obaviti dva tretiranja, u razmaku od deset do petnaest dana.

 

Kruška

   Isti fungicidi i insekticidi koriste se za suzbijanje čađave krastavosti i smotavca kruške, a u slučaju da se  pojavi kruškina buva, koristiti i Tonus extra, Abastate (svi), Vertigo 1,8-WG, Armadu, Vertimec 018-EC, Dimilin SC-48, Movento 100-SC, Envidor  i sl.

 

Dunja

   Ova voćka se takođe štiti fungicidima preventivnog delovanja i insekticidima preporučenim za zaštitu jabuke i kruške.

  

 Šljiva

   Voćke valja zaštititi od druge generacije jabučnog smotavca, ali samo poznije sorte koje su kod nas i najrasprostranjenije. To su "stenlej" i "čačanska rodna". Koriste se isti insekticidi kao i za suzbijanje smotavca jabuke.

 

S.M.

Juli 2018.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 555.